Butia dal museum

En l'entrada principala dal Museum d'art dal Grischun chattais Vus nossa butia dal museum cun ina purschida da publicaziuns, placats e cartas postalas selecziunada, variada ed adattada a nossas exposiziuns. Ils commembers da l'Uniun grischuna d'art survegnan tut ils catalogs da las exposiziuns dal Museum d'art dal Grischun per pretschs reducids.

Andriu Deplazes. Edition Bündner Kunstverein 2020

Die Edition ist zum Preis von CHF 500.00 an der Kasse im Bündner Kunstmuseum zu erwerben oder bei der Geschäftsstelle des Bündner Kunstvereins zu bestellen.

Contact

Hermann Scherer. Kerben und Kanten

Publicaziun (D) davart l’exposiziun “Hermann Scherer. Crennas e chantuns”, museum d’art dal Grischun, 18-06-2022 fin 25-09-2022

Cumprar

Wolfgang Laib. Crossing the River

Publicaziun (D) davart l’exposiziun “Wolfgang Laib. Crossing the River”, museum d’art dal Grischun, 19-03-2022 fin 31-07-2022

Cumprar

Ursula Palla. Whiteout

Publicaziun (D/E) davart l’exposiziun “Ursula Palla. Nowhereland”, museum d’art dal Grischun, 19-02-2022 fin 29-05-2022

Cumprar

Markus Müller. Rauch

Publicaziun (D) davart l’exposiziun “Markus Müller. En renovaziun”, museum d’art dal Grischun, 19-02-2022 fin 03-07-2022

Cumprar

Pascal Lampert. Premi d'art da l'uniun grischuna d'art 2021

Publicaziun (D) davart l’exposiziun “Pascal Lampert. Premi d’art da l’uniun grischuna d’art 2021”, museum d’art dal Grischun, 12-12-2021 fin 13-01-2022

Cumprar

Über die Liebe zum Land. Kunst und Landwirtschaft

Publicaziun davart l’exposiziun “LandLiebe. Art e Agricultura”, museum d’art dal Grischun, 18-09-2021 fin 02-01-2022

Cumprar

Giovanni Giacometti. Ils gronds panoramas

Publicaziun davart l’exposiziun “Giovanni Giacometti. Ils gronds panoramas”, museum d’art dal Grischun, 05-06-2021 fin 29-08-2021

Cumprar

Camillo Paravicini. Über alles im Bilde. Betrachtungen

Publicaziun davart l’exposiziun “Camillo Paravicini. Dir, però fair. Premi d’art Manor Cuira”, museum d’art dal Grischun, 01-05-2021 fin 15-08-2021

Cumprar

ZILLAGORILLA

Publicaziun davart l’exposiziun “Zilla Leutenegger. Espèces d’espaces”, museum d’art dal Grischun, 01-05-2021 fin 01-08-2021

Cumprar

Roman Signer. Skizzas 1970-2020

Publicaziun davart l’exposiziun “Roman Signer. Skizzas 1970-2020”, museum d’art dal Grischun, 04-10-2020 fin 21-03-2021

Cumprar

frölicher | bietenhader. Premi d'art da l'uniun grischuna d'art nr. 2

Publicaziun davart l’exposiziun “frölicher | bietenhader. Premi d’art da l’uniun grischuna d’art”, museum d’art dal Grischun, 02-03-2021 fin 28-03-2021

Cumprar
Dance Me to the End of Love. Ein Totentanz

Dance Me to the End of Love. In saut dals morts

Publicaziun davart l’exposiziun “Dance Me to the End of Love. In saut dals morts”, museum d’art dal Grischun, 29-08-2020 fin 22-11-2020

Cumprar

Erica Pedretti. Estra avunda

Publicaziun davart l’exposiziun “Erica Pedretti. Estra avunda”, museum d’art dal Grischun, 22-02-2020 fin 26-07-2020

Cumprar

Evelina Cajacob. sautar en autra moda

Publicaziun davart l’exposiziun “Evelina Cajacob. sautar en autra moda”, museum d’art dal Grischun, 21-03 fin 13-09-2020

Cumprar

LUNA. Ina notg en il Museum

Sco adina fa Luna la guardia da notg ses gir da controlla en il museum. Questa notg è dentant tut autra che usità. Tscherts maletgs han rusnas ed ella auda curiusas rumurs! Èn quai forsa laders?
In cudesch cun rusnas e clappas, adattà per preleger u per scuvrir sez. Triling tudestg, rumantsch, talian. Per uffants fin 10 onns.

Cumprar
https://buendner-kunstverein.ch/wp-content/uploads/publikation-deplazes.jpg

Andriu Deplazes. Egls Cotschens. Premi d’art Manor Cuira

Publicaziun davart l’exposiziun “Andriu Deplazes. Egls Cotschens. Premi d’art Manor Cuira”, museum d’art dal Grischun, 14-09-2019 fin 12-01-2020

Cumprar