Occurrenzas

Cun lur engaschament e cun lur interess fan las commembras ed ils commembers da l'uniun grischuna d'art in lieu d'inscunter inspirant or dal museum d'art dal Grischun a Cuira. Ultra da visitas guidadas publicas ed occurrenzas spezialas porscha l'uniun grischuna d'art eveniments particulars a sias commembras ed a ses commembers.

Vereinsversammlung 2023

Montag, 26.06.2023

Ab 18.00 Uhr im Bündner Kunstmuseum.

Weitere Infos folgen im Frühjahr 2023.