Museum d'art dal Grischun

L'uniun grischuna d'art è responsabla per il program d'exposiziun dal museum d'art dal Grischun. Ella finanziescha la preschentaziun d'exposiziuns temporaras interessantas, in program d'occurrenzas persvadent, ils catalogs d'exposiziun e las publicaziuns.